Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, a későbbiekben nem hozzáférhető, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya a Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) weboldalán

https://gomatek.hu

valamint annak aldomainjein, és oktatási felületén

https://gomatek.itstudy.hu/

létrejövő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit, a weboldal működésével/használatával kapcsolatos információkat, valamint a megrendelési folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatásokat tartalmazza.

A Felhasználó, illetve a Megrendelő a weboldal bárminemű használatával, megrendelések leadásával kinyilvánítja, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF tartalmi elemeit, magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el azokat.

A szolgáltató adatai

Név: Nagy Éva egyéni vállalkozó (a továbbiakban: e. v.) Székhely: 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 50. 2. lh. 1. em. 5. a. Adószám: 59302809-1-36 Nyilvántartási szám: 57321343 Kapcsolattartásra szolgáló email cím: info@gomatek.hu Telefon: +36203663708

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: RackForest Kft.; 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em.

Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF 2022. szeptember 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az esetleges módosítások hatályba lépése a weboldalon történő közzétételtől számított 5. nap elteltével lép hatályba azzal, hogy a közzététel napja a határidő számításába nem számít bele. A Szolgáltató ezzel is biztosítja az esetleges változtatásokra vonatkozó kellő felkészülési időt.

A Megrendelő a vásárlás során köteles saját, vagy kiskorú gyermeke valós adatait megadni. Ennek elmulasztása esetén, illetve valótlan és/vagy nem saját, vagy kiskorú gyermeke adatainak megadása esetén az elektronikus szerződés semmis, azaz úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna.

Megvásárolható szolgáltatások

A GOMATEK online interaktív matematika tanfolyam, amely internetes oktatási felület segítségével közvetített tananyag, amellyel a NAT középszintű érettségi követelményei sajátíthatók le.

Egyéni vagy csoportos magánórák.

Felhasználási feltételek

A https://gomatek.itstudy.hu/ oktatási felületről elérhető GOMATEK online tanfolyamainak, ingyenes anyagainak használata előzetes jelentkezéshez kötött. A jelentkezéskor megadott adatok alapján és a díjköteles szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szolgáltatás árának megfizetését követően azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül emailben megküldi a regisztrációhoz és belépéshez szükséges adatokat a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségen.

A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és díjfizetés ellenében használható oktatóanyagokat. Az ingyenes oktatóanyagokat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja előzetes jelentkezés és regisztráció után.

A díjköteles oktatóanyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében, jelentkezés és regisztráció után használhatók. A használatot Nagy Éva e.v. (Szolgáltató) engedélyezi a megfelelő szoftver paraméterek beállításával, miután a befizetés valódiságáról meggyőződött.

A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a kurzus záró időpontjáig vagy a kifizetett előfizetés lejártáig a tanfolyam tananyagaihoz való hozzáférést, valamint az online kommunikációs, kérdezési lehetőséget.

A felhasználó Megrendelő a kapott jogosultságot senki mással nem oszthatja meg, nem ruházhatja át. A felhasználó a felhasználónevét és jelszavát köteles a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni. Ennek megfelelően különösen tilos a felhasználói azonosítókat közzétenni vagy mások által hozzáférhetővé tenni. A felhasználónevet és a jelszót soha senkinek nem szabad átadni, még véletlenül sem! A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti.

A felhasználói azonosító adatok, így különösen a felhasználói név vagy jelszó nagy nyilvánosság előtt, előre meg nem határozható személyi kör számára akár online, akár fizikai formában történő közzétételéből eredő károkért a közzétételért felelős személy, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a Megrendelő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

Fent részletezett kártérítési felelősség a közzétételért felelős személyt, vagy ha ez nem állapítható meg, akkor a Megrendelőt abban az esetben is terheli, ha nem a nagy nyilvánosság, hanem akár csak egy személy jogosulatlan hozzáférését is eredményezi. Jelen és az előző pontban meghatározott esetben a Megrendelő szerződésszegést követ el, amely esetben a Szolgáltató a jogosult az általa biztosított anyagokhoz való hozzáférés lehetőségét teljes egészében megtagadni vagy korlátozni.

A gomatek.hu programrendszer a felhasználó számítógépének IP címét automatikusan tárolja, illetve a felhasználó azonosítás céljából a felhasználó gépén jelölő fájlt („sütit” [cookie-t]) helyez el. A felhasználó köteles a saját számítógépén a „sütik” elhelyezését engedélyezni az internet böngészőprogram megfelelő beállításával.

A GOMATEK magánórák igénybevétele előzetes jelentkezéshez kötött. A https://gomatek.hu/matek-korrepetalas/ aloldalon lévő űrlap kitöltése után a Szolgáltató emailen, illetve telefonon egyezteti a Megrendelővel a szolgáltatás feltételeit, időpontját, időtartamát, egyéni vagy csoportos voltát, árát. A szolgáltatás részleteinek egyeztetése után arról a Szolgáltató emailben egy Tanulói együttműködést küld a Megrendelőnek. A szolgáltatás a Tanulói együttműködés aláírása és az abban foglaltaknak megfelelően kezdődhet.

Rendelési feltételek

A Megrendelő a vásárlás során köteles a saját vagy kiskorú gyermeke, valós adatait megadni. A Szolgáltatót felelősség nem terheli abban az esetben, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az ingyenes  tananyagok a https://gomatek.hu/ingyenes/ aloldalon, a díjköteles online tanfolyamok a https://gomatek.hu/kurzusok/ aloldalon elérhető webáruházban rendelhetők meg. A kurzusok aloldalon bővebb információ található a tanfolyamokról, azok áráról.

Rendelés menete

1. A tanfolyam kiválasztása

A https://gomatek.hu/kurzusok/oldalon található webáruházban nézhető meg az adott évfolyamon elérhető kurzusok száma, fajtája. Az évfolyam aloldalon megtalálhatók az aktuálisan elérhető tanfolyamok, ezekre kattintva elolvasható azok részletesebb leírása. A komplex csomagok banki átutalással és bankártyás fizetéssel is megvásárolhatók, a videós csonagok csak előfizetéssel, banki átutalással vásárolható meg. A komplex csomagok esetében a megrendeléskor a „Kosárba teszem” feliratra kattintva a kiválasztott termék a Kosárba kerül. A videós csomag esetében az „Előfizetek” gombra kattintva lehet megadni az előfizetéshez szükséges adatokat. A megadott email címre a számlázási adatok alapján emailben kerül kiküldésre a fizetési és a tanfolyamra belépési információ, az itt kiküldött számlaszámra történik az utalás.

2. Kosár

A „Kosárba teszem” feliratra kattintva megtekintheti a kiválasztott és a kosárba helyezett termékek listáját. Itt minden esetben ellenőrizze a megrendelt terméke(ke)t és a mennyiséget! Ezen az oldalon lehetőség van arra, hogy megtekintse, módosítsa, törölje a kosárba tett termékeket, valamint folytathatja a vásárlást is.

Ha módosította a megrendelését a „Kosár frissítése” feliratra kattintva hagyhatja jóvá a változtatásokat.

Ha rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal, kattintson a “Kupon beváltása ” gombra!

A rendelés folytatásához kattintson a Tovább a pénztárhoz gombra!

3. Pénztár

A Pénztár oldalon található űrlap kitöltésével adhatja meg a számlázási adatait. Csak magánszemély számára lehetséges a számlázás!

Az adatok megadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva banki átutalásos fizetésra vagy  bankkártyás fizetésre van lehetőség SimplePay-en keresztül. A fizetés megtörténtét követő legkésőbb 2 munkanapon belül a megadott e-mail címre megérkezik a számla, továbbá az oktatási felület belépéséhez szükséges adatok.

Az előfizetéses tanfolyamok eseten a fizetés megtörténtét követő legkésőbb 2 munkanapon belül a megadott e-mail címre megérkezik a számla, továbbá az oktatási felület belépéséhez szükséges adatok.

A magánórák esetében a Tanulói együttműködés aláírásakor az abban lévő számlaszámra utalandó a meghatározott díj.

Adattovábbítási nyilatkozat

Megrendelőként tudomásul veszem, hogy Nagy Éva (székhelye: 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 50. 2. lh. 1. em. 5. a.) adatkezelő által a https://gomatek.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: (Név, E-mail cím, Telefonszám, Cím, Felhasználónév, Jelszó) Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

Elállás joga

A fogyasztó – a Szolgáltató által biztosított tanfolyam vonatkozásában – nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási és felmondási jogát.

A Tanulói együttműködés – a magánórák vonatkozásában – bár egész tanévre szól, közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által felbontható, legalább 2 héttel a tervezett felmondás előtt. Ebben az esetben ennek megfelelően módosul a csomag díja, kerül ki- vagy visszafizetésre. Az idő előtti felmondásból származó károkért való felelősség azt a felet terheli, aki az idő előtti felmondást kezdeményezte, vagy az arra okot adó körülményt előidézte.

100% pénzvisszafizetési garancia

Az online tanfolyam komplex csomagok esetében a tananyag aktiválásától számított 14 napon belül indoklás nélküli 100% pénzvisszafizetési garanciát ad a Szolgáltató, ha a Megrendelő valamely olyan indok miatt gondolná meg a szolgáltatás igénybevételét, amelyet az aktiválás időpontjában előre nem láthatott, az egy hónapra megvásárolható ismétő, és egyéb komplex vagy videós csomagok kivételével.

A használathoz szükséges technikai követelmények

A tanfolyamon való tanuláshoz internetkapcsolatra, és számítógépre, laptopra, esetleg tabletre van szükség (mobiltelefon nem előnyös az interaktív feladatok megoldására). A Szolgáltató nem határoz meg minimális rendszerkövetelményt. A Megrendelő a vásárlás előtt az ingyen leckék segítségével meggyőződhet arról, hogy a technikai feltételei adottak-e a szolgáltatás

használatára. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az alkalmazás működőképességéért tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan.

A magánórán való részvételhez internetkapcsolatra, és számítógépre, laptopra, esetleg tabletre van szükség, az interaktív tanórákhoz digitális ceruzára, penre, digitális táblára is. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az alkalmazás működőképességéért tetszőleges hardver és szoftver környezetre vonatkozóan.

Felelősség

A Szolgáltató a több éves és sokoldalú középiskolai matematika tanítási tapasztalatára alapozva minden tőle telhetőt megtesz az oktató anyagok hibátlanságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, illetve azok következményeiért. A Szolgáltató nem vállal pénzügyi felelősséget a felhasználó matematika eredményéért. Mindamellett megteszi a tőle telhető legtöbbet, hogy az oktatási anyagok hatékonyan segítsék a Megrendelő felkészülését.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az oktatási tematika lefedi a matematika középszintű kerettantervének aktuálisan érvényes követelményrendszerét.

A Szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett tematikának megfelelő tananyagokat a tanfolyam befejezésének időpontjáig a tanfolyamon résztvevők rendelkezésére bocsátják. A Szolgáltató a vállalt garancián túl nem vállal további felelősséget a tananyag használatával kapcsolatosan bekövetkezett semmilyen egyéb anyagi vagy erkölcsi kárért.

A Szolgáltató vállalja, hogy a magánórai tananyagot a Tanulói együttműködésben meghatározott módon a tanuló rendelkezésére bocsájtja.

Szerzői jogvédelem

A szerzői jogi jogvédelem a szerzőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) illeti meg.

A rendszer egészében és részleteiben is a szerzői jogok védelme alá esik. A szerzői jog Nagy Éva e.v.-t, mint szerzőt illeti meg. Minden oktatási anyaga csak és kizárólag a gomatek Moodle internetes rendszerén keresztül https://gomatek.itstudy.hu/ használható. Az ettől eltérő használat a szerzői jogokkal ellentétes, tehát törvénybe ütköző cselekedet és – többek között – a Ptk.-ban meghatározott kártérítési felelősség beállását vonja maga után. A kurzus anyagait a szerző határozott és egyértelmű írásbeli engedélye nélkül, tilos bármilyen formában, részben vagy egészben: lemásolni, megosztani, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni, bármilyen formában terjeszteni, arról bármilyen felvételt készíteni, csoportosan bemutatni, oktatási célra felhasználni. A szerző előzetes beleegyezése nélküli felhasználása szerzői jogi jogsértésnek minősül, amely a Ptk.-ban és az Szjt-ben meghatározott személyiségi jogi jogsértés keretén belül gyakorolható személyiségi jogi per megindítását vonhatja maga után, továbbá megalapozza a jogsértő kártérítési felelősségét az általa (szerződésszegéssel és szerződésen kívül) okozott károkért.

Egyéb rendelkezések

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát munkanapokon 8:00-16:00 között:

· info@gomatek.hu

· +36-20-366-3708

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba, mobil: 20/373-2570, E-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu, webcím: www.ec.europa.eu, Ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra

Hatályos: 2022. július25. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

                                                                                               Nagy Éva EV