Hogyan segíthetünk diszkalkuliás gyermekünknek?

A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus, Tanulási Coach, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

A diszkalkulia, bár a diszlexiánál kevésbé ismert, ugyanolyan jelentős hatással lehet egy gyermek életére és tanulmányaira. Ez a specifikus tanulási zavar a matematikai készségek fejlődésében okoz nehézségeket.

Elengedhetetlen, hogy a szülők felismerjék a diszkalkulia jeleit és megértsék, hogyan támogathatják gyermeküket ebben a nehéz időszakban. A megfelelő támogatás és fejlesztő foglalkozások révén a diszkalkuliás diákok is képesek lehetnek sikeresen teljesíteni matematikai feladataikat és élvezni a tanulás örömét.

A diszkalkulia tünetei

Az alábbiakban bemutatom a leggyakoribb tüneteket, amelyek segíthetnek a szülőknek észrevenni, ha gyermekük diszkalkuliával küzd.

Matematikai nehézségek

   – A diák nehezen birkózik meg az alapvető műveletekkel, mint az összeadás, kivonás, szorzás és osztás. Még az egyszerűbb feladatok is komoly kihívást jelentenek számára.

   – Nehézségei vannak a számok fogalmának megértésében és használatában. Gyakran eltéveszti a számok sorrendjét és nem képes pontosan megítélni a mennyiségeket.

Gyakori hibák a számtani alapműveleteknél

   – Gyakori hibák jelennek meg a számtani alapműveleteknél. Például gyakran téveszt össze számokat és nem következetes a számítások során.

   – Előfordulhat, hogy összekeveri a számjegyeket, például a 6-ot és a 9-et, vagy a 12-t és a 21-et.

Számokkal és idővel kapcsolatos problémák

   – Nehézségei vannak az időérzék kialakításában. Nem tudja pontosan megbecsülni, mennyi idő telt el, vagy mennyi időre van szüksége egy feladat elvégzéséhez.

   – Problémát okoz számára a számok felismerése és megértése a mindennapi életben, például az óra leolvasása, a pénz kezelése vagy a távolságok becslése.

Geometriai és térbeli feladatok nehézségei

   – Nehezen boldogul a térbeli tájékozódást igénylő feladatokkal. Gondot okoz neki a térbeli viszonyok megértése és a geometriai alakzatok felismerése.

   – Komoly kihívást jelent számára a geometriai fogalmak és összefüggések megértése, mint például a szögek, a terület vagy a térfogat kiszámítása.

Problémamegoldás és logikai képességek

   – Nehézségei vannak a logikai összefüggések felismerésében és alkalmazásában. Gyakran nem látja a problémamegoldás lépéseit vagy nem képes követni azokat.

   – Problémát okoz számára a szöveges matematikai feladatok értelmezése és megoldása, mivel nem tudja a szöveget számokkal és műveletekkel összekapcsolni.

 

Ezek a tünetek egyénenként változó intenzitással és kombinációban jelentkezhetnek. Fontos, hogy a szülők figyeljenek ezekre a jelekre és szükség esetén szakember segítségét kérjék a diagnózis felállításához. A diszkalkulia korai felismerése és kezelése fontos a gyermek sikeres tanulmányi előmenetele és önbizalmának megőrzése szempontjából.

A diszkalkulia diagnózisa

A diszkalkulia diagnózisa összetett folyamat, amely több lépést és szakértői vizsgálatot igényel. Fontos, hogy a szülők, tanárok és szakemberek együttműködjenek annak érdekében, hogy pontosan azonosítsák a problémát és a gyermek számára megfelelő támogatást nyújtsanak.

Amennyiben a gyermek nehézségekkel küzd a mindennapi matematikai feladatokkal, gyakran téveszt számokat, vagy túlzottan stresszel a matematika órák és házi feladatok miatt, érdemes szakemberhez fordulni. A tanárok fontos szerepet játszanak a diszkalkulia felismerésében. Ők látják, hogyan teljesít a gyermek a matematika órákon és észrevehetik, ha a gyermek matematikai teljesítménye jelentősen elmarad társaiétól.

A szakemberek által alkalmazott standardizált tesztek segítenek meghatározni a gyermek matematikai készségeinek szintjét és az esetleges hiányosságokat. Ilyen tesztek lehetnek a számolási képességek, a logikai gondolkodás és a problémamegoldás terén végzett értékelések. A diagnózis részeként a szakemberek komplex értékelést végeznek.

A korai felismerés és az egyénre szabott támogatás jelentősen javíthatja a gyermek matematikai készségeit és önbizalmát, lehetővé téve számára, hogy teljes mértékben kibontakoztathassa képességeit.

A te gyermeked is lehet jobb matekból.

Mit tehetünk otthon?

A szülők aktív szerepvállalása és a megfelelő eszközök használata segíthet a gyermekeknek abban, hogy jobban megértsék és kezeljék a matematikai kihívásokat.

A rendszeres, rövid ideig tartó matematikai gyakorlás beiktatása a napi rutinba segíthet a gyermeknek megerősíteni a tanultakat. Fontos, hogy a gyakorlatok játékosak és érdekesek legyenek, hogy fenntartsák a tanuló motivációját.

Biztosítsunk egy csendes, zavartalan helyet a tanuláshoz, ahol a gyermek koncentrálhat és elmélyülhet a feladatokban. Ez a környezet legyen mentes a zavaró tényezőktől, mint például a televízió vagy a hangos zajok. Rendezzük át a tanulási területet úgy, hogy minden szükséges eszköz könnyen hozzáférhető legyen. Használjunk színes jegyzeteket, táblázatokat és vizuális segédeszközöket, amelyek segítenek a gyermeknek jobban megérteni a matematikai fogalmakat.

Válasszunk olyan társasjátékokat, interaktív játékokat, amelyek fejlesztik a matematikai készségeket. Ilyen játékok lehetnek a számolós játékok, logikai játékok és stratégiai játékok, amelyek játékos formában segítik a gyermek fejlődését. Használjunk olyan oktatási alkalmazásokat és online játékokat, amelyek kifejezetten a matematikai készségek fejlesztésére fókuszálnak. Sok ilyen eszköz interaktív és szórakoztató módon tanítja a gyerekeket.

Mindig dicsérjük meg a gyermeket, ha jól teljesít, vagy ha erőfeszítést tesz a tanulás során. A pozitív visszajelzések és az elismerés növelik az önbizalmat és a motivációt. Állítsunk fel közösen reális, elérhető célokat a gyerek számára és jutalmazzuk meg, amikor eléri ezeket. A jutalmazás lehet egy kedvenc tevékenység, extra játékidő vagy egy kis ajándék.

Mindig dicsérjük meg a gyermeket, ha jól teljesít, vagy ha erőfeszítést tesz a tanulás során. A pozitív visszajelzések és az elismerés növelik az önbizalmat és a motivációt. Állítsunk fel közösen reális, elérhető célokat a gyerek számára és jutalmazzuk meg, amikor eléri ezeket. A jutalmazás lehet egy kedvenc tevékenység, extra játékidő vagy egy kis ajándék.

Beszélgessünk rendszeresen a gyermekkel a matematikai nehézségeiről és eredményeiről. Hallgassuk meg aggodalmait, és biztosítsuk arról, hogy minden segítséget megkap a fejlődéséhez.

Együttműködés a tanárokkal

A tanárokkal való szoros együttműködés keretében egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, amely figyelembe veszi a gyermek speciális szükségleteit és céljait. Ez a terv tartalmazza a fejlesztési stratégiákat és az alkalmazandó módszereket.

Fontos, hogy a tanárok rendszeresen visszajelzést adjanak a gyermek előrehaladásáról. Ez lehetővé teszi, hogy időben felismerjék és kezeljék a problémákat.

 

A diszkalkulia fejlesztése hosszú távú folyamat, amely folyamatos figyelmet és támogatást igényel mind a szülők, mind a tanárok és szakemberek részéről. Az otthoni és iskolai támogatási módszerek, valamint a gyógypedagógiai támogatás és motiváció együttesen járulnak hozzá a gyermek sikeres fejlődéséhez és tanulmányi előmeneteléhez. Fontos, hogy minden érintett együttműködjön, hogy a gyermek megkapja a szükséges eszközöket és támogatást a diszkalkulia kezelésében, és hogy pozitív élményként élje meg a tanulást.

Nagy Éva középiskolai matektanár, matek korrepetálás

Éva

GOMATEK