Komplex csomag 9

Akció!

Original price was: 49900 Ft.Current price is: 39900 Ft.

„Komplex csomag 9”, hogy gondolkodó felnőtté váljon és a matekjegye is jobb legyen!

 

Mit tartalmaz a csomag?

 

 • 47 a 2024-es Nemzeti Alaptanterv alapján készült videós lecke a 10. évfolyam tananyagából
 • minden leckében legalább 1 interaktív videó 8-13 perces változatos feladattal
 • a feladatok megoldása a videó folytatásában azonnal megnézhető
 • kérdezési lehetőség chaten
 • minden leckében 1 ellenőrző feladatlap interaktív feladatokkal
 • interaktív feladatlapok megoldásának részletes magyarázata
 • minden lecke végén legalább 1 összefoglaló feladatlap interaktív feladatokkal
 • az összefoglaló feladatlap megoldása
 • a gimnáziumi középszintű tananyag elméleti összefoglaló

Bónusz 1

5 tanulásmódszertani videós  kurzus interaktív feladatokkal:

 • Időmenedzsment
 • Tanulási önismeret
 • Rendszerezés-tanulási feltételek
 • Struktúratérképek-Tananyagtevékenység
 • Memorizálás-relaxálás

Bónusz 2

Ismétlő tananyag ebook, kinyomtatható feladatlapokkal

Bónusz 3

Függvénytáblázat használati útmutató

Kategória:

A 9. évfolyam teljes tananyagát, mindezt interaktívan, érdekesen, a diák önálló munkájával feldolgozva, de mégis szükség esetén tanári támogatással.

 

1. Témakör: Kombinatorika és halmazok

Az első témakörben egyszerű sorba rendezési és kiválasztási feladatokat oldunk meg, majd megismerkedünk a gráfokkal, és a halmazokról tanultakat ismételjük át, bővítjük ki. A halmazműveletek és a logikai szita mellett az intervallumokról is tanulunk.

2. Témakör: A számok világa

Átismételjük a műveleteket a százalészámítást, arányosságot, az egyenes és fordított arányosságot. Egy kis hatványozás és négyzetgyökvonás után a számok normálalakját ismerjük meg. A témakört pedig kamatos kamatszámítással zárjuk.

3. Témakör: Egyenletek és azonosságok

Először „betű matekkal” kezdünk, aztán a nevezetes azonosságok és szorzatá alakítás után zárójeles és törtes egyenleteket oldunk meg. Aztán pedig ezeket alkalmazzuk pl. a számjegyes, munkavégzéses, mozgási és keveréses feladatokban.

4. Témakör: Bevezetés a geometriába

Ebben a témakörben a síkgeometria alapfogalmait ismételjük át, háromszögek tulajdonságairól, neveztes pontjairól, vonalairól, kerületéről és területéről tanulunk, és Pitagorasz tételt és a Thalész tételt is használunk. Ja, és a körröl is lesz egy lecke.

5. Témakör: Függvények

Diagramok készítéséről függvények (egyenes arányosság, fordított arányosság, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök) ábrázolásáról és jellemzéséről lesz szó a témakörben. A végén pedig egyenleteket, egyenlőtlenségeket grafikus módon oldunk meg.

6. Témakör: Egybevágóság, négyszögek

Pont körüli forgatás, középpontos és tengelyes tükrözés, vektorok, eltolás, egybevágósági transzformációk, szimmetrikus négyszögek tulajdonságai, kerülete, területe.  Röviden ebben a témakörben erről lesz szó.