Videós csomag 9 (havi előfizetés)

2990 Ft

Az ár egy havi előfizetés díja, ami alatt a teljes tanév anyaga elérhető.

„Videós csomag 9” a jobb matekjegyekért!

 

Mit tartalmaz a csomag?

 

  • 47 a 2024-es Nemzeti Alaptanterv alapján készült videós lecke a 9. évfolyam tananyagából
  • minden leckében legalább 1 interaktív videó 8-13 perces változatos feladattal
  • a feladatok megoldása a videó folytatásában azonnal megnézhető
  • kérdezési lehetőség chaten

Ez a csomag csak havi előfizetéssel, átutalással rendelhető.

 

  • Az előfizetés nem automatikusan újul meg, minden hónapban neked kell újra megvásárolni.
  • A tananyag a fizetés és regisztráció után 2 napon belül elérhető.
  • Nem kell lemondani, ha nem akarod, akkor a következő hónapban nem fizetsz.
Kategória:

A 9. évfolyam teljes tananyagát, mindezt interaktívan, érdekesen, a diák önálló munkájával feldolgozva, de mégis szükség esetén tanári támogatással.

 

1. Témakör: Kombinatorika és halmazok

Az első témakörben egyszerű sorba rendezési és kiválasztási feladatokat oldunk meg, majd megismerkedünk a gráfokkal, és a halmazokról tanultakat ismételjük át, bővítjük ki. A halmazműveletek és a logikai szita mellett az intervallumokról is tanulunk.

2. Témakör: A számok világa

Átismételjük a műveleteket a százalészámítást, arányosságot, az egyenes és fordított arányosságot. Egy kis hatványozás és négyzetgyökvonás után a számok normálalakját ismerjük meg. A témakört pedig kamatos kamatszámítással zárjuk.

3. Témakör: Egyenletek és azonosságok

Először „betű matekkal” kezdünk, aztán a nevezetes azonosságok és szorzatá alakítás után zárójeles és törtes egyenleteket oldunk meg. Aztán pedig ezeket alkalmazzuk pl. a számjegyes, munkavégzéses, mozgási és keveréses feladatokban.

4. Témakör: Bevezetés a geometriába

Ebben a témakörben a síkgeometria alapfogalmait ismételjük át, háromszögek tulajdonságairól, neveztes pontjairól, vonalairól, kerületéről és területéről tanulunk, és Pitagorasz tételt és a Thalész tételt is használunk. Ja, és a körröl is lesz egy lecke.

5. Témakör: Függvények

Diagramok készítéséről függvények (egyenes arányosság, fordított arányosság, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök) ábrázolásáról és jellemzéséről lesz szó a témakörben. A végén pedig egyenleteket, egyenlőtlenségeket grafikus módon oldunk meg.

6. Témakör: Egybevágóság, négyszögek

Pont körüli forgatás, középpontos és tengelyes tükrözés, vektorok, eltolás, egybevágósági transzformációk, szimmetrikus négyszögek tulajdonságai, kerülete, területe.  Röviden ebben a témakörben erről lesz szó.